B. Varmeforsyning

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 ’Strategisk Energiplan 2035’, der sætter de overordnede rammer og den strategiske retning for omstillingen til et bæredygtigt energisystem. Der er fokus på varmeforsyning, energieffektivitet og energiproduktion. Den Strategiske Energiplan har et bosætningsperspektiv, et virksomhedsperspektiv og et regionalt perspektiv. Den beskriver indsatser, der understøtter de nationale klimamål. Den strategiske Energiplan ventes at blive revideret inden udgangen af 2025.

I tråd med den Strategiske Energiplans bosætningsperspektiv understøtter klimahandleplanen at boliger får mulighed for omstilling til mere bæredygtige løsninger som for eksempel; termonet, fjernvarme, varmepumper eller andre CO2-neutrale løsninger.

Knap halvdelen af boligerne i kommunen ligger i dag uden for fjernvarmeområderne. Landsbyer og fritliggende huse i det åbne land opvarmes med olie, naturgas, elvarme, pillefyr, brændeovne og varmepumper mv. Fritidshuse til helårsbeboelse vil også typisk ligge udenfor den kollektive forsyning.

Boliger med naturgas befinder sig i den sydlige del af kommunen. Folketinget har besluttet, at naturgas til opvarmning skal udfases inden 2028. I Kalundborg kommune er der ca. 1.000 boliger i "gasbyerne" Gørlev, Kr. Helsinge, Sæby og Reerslev, der skal finde andre opvarmningsformer inden 2028.

Kalundborg by er i dag opvarmet med CO2-neutral fjernvarme, som kommer fra restvarme fra dampproduktion til industrien. Det er besluttet, at flere industrivirksomheder i løbet af de næste år får etableret fjernkøling – det vil sige, at deres restvarme opsamles af Kalundborg Forsyning. Samlet set er der meget store mængder restvarme fra den industrielle produktion. Restvarmen fra Kalundborg er allerede CO2 neutral, og tæller som sådan ikke med i kommunens CO2-regnskab. Der er dog et potentiale for at sende varmen til Holbæk Kommune, hvor den kan hjælpe med at udfase deres naturgasforbrug.

Kalundborg Kommunes rolle

Kalundborg Kommune vil som varmeplanmyndighed arbejde for at flere boligejere kan tilslutte sig bæredygtige varmesystemer. Vi indgår i dialogen med forsyningsselskaber, lokalområder og investorer for at understøtte at varmeprojekterne bliver gennemført indenfor nær fremtid.

Kalundborg Kommune vil arbejde for at restvarmen fra Kalundborg kan blive udnyttet til varmeforsyning hvor det giver samfundsøkonomisk mening. Kalundborg Kommune vil arbejde sammen med Kalundborg Forsyning, Holbæk Kommune og deres forsyning Fors om at realisere en bæredygtig varmeforsyning med restvarme fra Kalundborg til Holbæk.

Kalundborg Kommune vil revidere ’Strategisk Energiplan 2035’ inden udgangen af 2025.