Badevand

Spildevand kan påvirke badevandskvaliteten, hvilket især kan ske ved

Overløbene er der løbende fokus på, men det er en længerevarende og ressourcekrævende proces at får styr på dem alle.

Sommerhusområderne kræver yderligere beslutningstagen - og det er en enorm tids- og ressourcekrævende opgave.

Indsatsen i det åbne land er Kalundborg Kommune godt i gang med, som det er beskrevet i det afsnittet om Det åbne land.

Generelt er det en god idé ikke at bade efter regnvejr, hvilket er beskrevet af Miljøstyrelsen.

Der sker fortsat udløb fra fællesledningen ved Vestre Havneplads, der ved større regnskyl leder regnvand og spildevand i Havnen i et udledningspunkt som vist på kortet. Der er i perioden 2017-2022 lavet flere tiltag i oplandet til udledningspunktet, for at reducere disse. Bl.a. er hovedledningen langs havnebadet blevet foret og overløbsbygværkerne er monteret med WA stop, som har reduceret indsivninger og tilbageløb i overløbsbygværker. Derved har anlægget nu fået en bedre tilstand og overløbsbygværkerne fungerer efter hensigten. WA stop betyder, at der skal et væsentligt vandtryk til, før der sker overløb.

Disse tiltag kan dog ikke fjerne alle overløb – og derfor etableres der inden badesæsonen 2024 et varslingssystem, så badegæster kan orientere sig om, hvornår man ikke bør bade.

På baggrund af erfaringerne med dette varslingssystem, så analyseres og overvejes mulighederne for yderligere varslingssystemer på udvalgte badestrande i Kalundborg Kommune'.