Skal sommerhusområderne kloakeres?

Udledning af spildevand fra de kystnære sommerhusområder kan have indflydelse på badevandskvaliteten. Der er relativt få kloakerede sommerhusområder i Kalundborg Kommune. Disse er Helles Klint, Bjerge Nordstrand Øst, Reersø, den sydlige del af Svenstrup Overdrev, Ravnholt i Havnsø samt Havnsøs østlige sommerhusområde.

I de resterende områder betyder det, at hvert sommerhus enten har en samletank med tømningsordning, en bundfældningstank med udløb til et dræn/vandløb, et nedsivningsanlæg, et minirenseanlæg eller et beplantet filteranlæg.

Der er ikke overblik over, hvor stor en miljøpåvirkning spildevandsudledningen fra sommerhusområderne har.

Kalundborg Kommune har i 2014-2016 fået udført undersøgelser af, hvilke sommerhusområder der kunne egne sig til kloakering på baggrund af en række parametre, bl.a. økonomi, badevandskvalitet, drikkevandsinteresser, miljøforhold mv.

Resultatet af undersøgelserne er en prioriteret liste over, hvilke sommerhusområder det bedst betaler sig at kloakere. Prioriteringen tager dog ikke højde for, i hvilken grad sommerhusområderne påvirker kystvandene og evt. vandløbene.

Miljøeffekten af udledningen fra sommerhusområderne bør derfor analyseres yderligere.

Der er ingen konkrete planer om at kloakere yderligere sommerhusområder i Kalundborg Kommune. Det vil kræve en politisk vedtagelse at sætte gang i dette arbejde.