Information til berørte borgere

De indsatser der skal gennemføres i planperioden for denne spildevandsplan, fremgår af afsnittet "Indsatser og Økonomi". Du kan også slå din egen adresse op på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

I god tid inden en indsats sættes i gang, vil du som berørt ejer blive orienteret af Kalundborg Forsyning. Kalundborg Kommune vil desuden være involveret som myndighed. En overordnet tidsplan ser således ud:

  • Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune sender sammen et informationsbrev ud til berørte ejere 
  • Eventuelt borgermøde om projektet
  • Kalundborg Kommune sender - hvis det er påkrævet - varselsbrev vedr. påbud om tilslutning el. lign.
  • Orienteringsmøde i området, hvor der informeres om gener, vejafspærringer, varighed mv. Her deltager Kalundborg Forsyning og evt. Kalundborg Kommune.
  • Anlægsarbejde sættes i gang
  • Kalundborg Kommune sender påbud om tilslutning el. lign. 
  • Anlægsarbejde færdigt
  • Husk som ejer at få en færdigmelding  - og at du eller din kloakmester indsender denne til Kalundborg Kommune