Indsatser og Økonomi

Reguleringen af anlægsbudgettet for forsyningsselskaberne fastsættes af Forsyningssekretariatet. 

Budgettet skal udover ledningsprojekter dække eventuelle akutte anlægsprojekter. Dette kan være projekter som opstår efter nedbrud på renseanlæg, nedbrud på pumpestationer og lignende. 

Budgettet skal også dække nye tilslutninger, herunder byggemodninger, som i perioder kan udgøre en markant andel af budgettet. 

Nedenfor er vist en skematisk opstilling af planlagte projekter m.m. Det samlede anlægsbudget for nedenstående projekter er ca. 100 mio. kr. i perioden 2023 – 2026. Herudover er der afsat 130 mio. kr. til byggemodninger og stik samt ledninger til nye kunder.