Strukturplan for renseanlæg

Kalundborg Forsyning A/S har pr. 1. januar 2023 8 renseanlæg - se nedenstående tabel. Ud over disse er der i Kalundborg Kommune en række fællesprivate renseanlæg. 
 

Det er vedtaget at Fuglede Renseanlæg skal nedlægges. Anlægget er gammelt og nedslidt, og spildevandet fra anlægget påvirker det lokale vandløb ”Bækken” negativt, og forringer muligheden for at opnå det fastsatte miljømål om god økologisk tilstand.
Spildevandet der på nuværende tidspunkt ledes til Fuglede Renseanlæg, vil i fremtiden føres til Ornum Renseanlæg, og det er derfor planlagt, at der i 2025, skal etableres en transportledning fra Fuglede til Ornum.

 
På Ulstrup Renseanlæg skal der etableres ristefang og nyt bassin af hensyn til miljø og arbejdsmiljø.                                                              
 

Herudover kan det blive relevant at nedlægge Viskinge Renseanlæg, hvis en planlagt motorvej skal placeres på renseanlæggets arealer.  

 
Kalundborg Renseanlæg vil i planperioden modtage væsentlig mere spildevand fra industrien. Det betyder bl.a., at gældende udledningstilladelse skal revideres, og at renseanlægget skal optimeres for at kunne overholde fremtidige krav til udledningen. Det vil i den forbindelse blive nødvendigt med installering af nye renere teknologiløsninger, og det skal endvidere løbende vurderes om yderligere tiltag skal iværksættes, herunder udvidelse af renseanlæg og den hydrauliske kapacitet. 

For nedlæggelse eller ændring af renseanlæg skal der tages hensyn til vandrammedirektivet og naturtilstanden i de vandområder, som enten skal modtage mere, mindre eller intet vand. 

Forsyningens renseanlæg

Bygget

Kapacitet

Recipient

Type

Kalundborg Centralrenseanlæg

1980/2003

50.000 PE

Jammerland Bugt

 MBNDK

Ornum Renseanlæg

1998

16.000 PE

Jammerland BUgt

 MBNDK

Fuglede Renseanlæg

1980

4.500 PE

Bækken

 MBNK

Havnsø Renseanlæg

1989

4.200 PE

Nekselø Bugt

 MBNDK

Viskinge Renseanlæg

1980

4000 PE

Brændemose Bæk

 MBNDK

Ulstrup Renseanlæg

1980

1.500 PE

Kalundborg Fjord

 MBK

Eskebjerg Renseanlæg

1990

600 PE

Vandløb/Vesterlyng

 MBNK

Tjørnelunde Renseanlæg

1980/2014

100 PE

Råmoseløbet

 Biologisk sandfilter

Private renseanlæg

 

 

 

 

Mullerup Havn

2022

650 PE

Jammerland Bugt

Mekanisk Biologisk rensning

Brohuse Mullerup Havn

2022

30 PE

Jammerland Bugt

Mekanisk Biologisk rensning

Sejerø Renseanlæg

1999/2023

600 PE

Tadebækken/Sejerø Bugt

Mekanisk Biologisk rensning m. nitrifikation

Urhøjstrand Camping

1989

670 PE

Jammerland Bugt

Mekanisk rensning

Ubberup Højskole

-

100 PE

Kærby Å

Mekanisk rensning

Ugerløse Motel- og Feriecenter

1976

244 PE

Jammerland Bugt

Mekanisk rensning

Årby Hus, Melby Sønderstrand

-

99 PE

Jammerland Bugt

Mekanisk Biologisk rensning

Bjerge Sydstrand Camping

-

-

Jammerland Bugt

Mekanisk rensning

Solholm Camping

-

-

Jammerland Bugt

Mekanisk rensning

Elverhøj Camping

-

100 PE

Vandløb

Mekanisk rensning

Kalundborg Camping

-

-

Vestre Landkanal/ Sejerø Bugt

Mekanisk rensning